Inclusió

M’ha agradat lo de les manifestacions fent valer que els “ciutadans minusvàlids” representen un pes i un poder electoral.