Misteris

Te’n recordes de lo que significa “ultracrepidarianisme”, en parlàvem l’any passat a propòsit de la Covid, una paraula extraordinària, difícil de recordar i de pronunciar… És el fet de donar una opinió, sobre quelcom que no en saps res. Arase de hon ve.