Intel·ligència Artificial

– Què és la Intel·ligència Artificial (IA)?

– És un camp de la informàtica que busca crear màquines capaces d’aprendre, raonar i prendre decisions de forma autònoma. (…)